Gevelsteen IN LAYMUIEN

Palmgracht 50, Amsterdam

GEVELSTEEN
IN LAYMUIEN

Palmgracht 50, Amsterdam

Een gevelsteen met een gezicht op het Zuid-Hollandse dorp Leimuiden. Rondom een kerk staan een aantal huizen, rechts een vaart met bootjes en een brug. De afgebeelde kerk is de in 1555 gebouwde dorpskerk die omstreeks 1800 gesloopt werd. Het was een laatgotische kerk van het Haagse hallentype met een oudere, losstaande Romaanse toren. De voorstelling op de steen is de enige bekende afbeelding van de westgevel van deze kerk, waarop ook duidelijk te zien is dat de toren los van het gebouw staat.

Palmgracht 64-50, met links de ingang van de Kromme Palmstraat. Maker foto en datum onbekend © Stadsarchief Amsterdam

Leimuiden lag in de 17de eeuw op belangrijke doorgaande routes – zowel via de weg als over het water – van en naar Amsterdam. In 1728 werd het plaatsje door een van de burgemeesters van Amsterdam ten behoeve van de stad opgekocht.

De zwaar aangetaste steen voor restauratie. Foto: Onno Boers.

Het reliëf (formaat 50x 50 cm) werd in 1991 gerestaureerd. Een noodzakelijke ingreep omdat het oppervlak ernstig verweerd en aangetast was. Door een tekeningetje in het gevelstenenschetsboek van jonkheer Suasso uit circa 1875 is bekend hoe het onderschrift luidt en welk jaartal erbij moest. Omdat er geen kleursporen zijn aangetroffen zijn, is het reliëf bij de restauratie in twee kleuren Bentheimer verf gezet.

Tekst: Onno Boers