Deze website is in opbouw. In mei 2024 is hiermee begonnen en het kan nog wel een paar jaar duren voordat de website volledig klaar zal zijn. Sommige knoppen op deze site zijn nog niet aanklikbaar omdat de bewuste onderdelen nog niet gereed zijn.

De Amsterdamse Gevelstenen

Gevelsteen Meeremin
Gevelsteen IN VREELANT
Gevelsteen INT LAM

Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in ‘De Meeremin’, ‘In Vreelant’, ‘Int Lam’, of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar.

Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen.

De Vereniging VVAG

Laatste Nieuws

NIEUW VREDELUST

Het verhaal achter deze bijzondere gevelsteen in Amsterdam Noord. Wat zit er achter de symbolen van de zwaan met de kroon, de olijftak in haar bek en de hoorn des overvloeds.

GEDICHTEN EN GEDACHTEN

Dichtbundel van kunstenaar, gevelsteenmaker en – restaurateur Jan Hilbers. Een zoektocht naar antwoorden op tijdloze vragen die in ieder van ons weerklinken.

GEVELSTEEN TE KOOP AANGEBODEN

Gevelsteen met een ‘Origami’- varken, afkomstig van het Rapenburgerplein 6. De steen was gemaakt door Hans ’t Mannetje, voor slagerij Helleman.

HERUITGAVE BOEK ONNO BOERS

Compleet herziene uitgave van het boek ‘De Gevelstenen van Amsterdam’ van Onno Boers uit 2008. Het boek is uitgebreid met veel nieuwe foto’s.

De Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG) zet zich in voor het behoud van de historische gevelstenen in de stad.

In de tweede helft van de vorige eeuw verkeerde een groot aantal van de 16de-, 17de- en 18de-eeuwse gevelstenen in vervallen staat. Sinds de oprichting van de VVAG in 1991 zijn door haar toedoen al meer dan 400 gevelstenen gerestaureerd en- op grond van onderzoek naar de oorspronkelijke kleuren- weer in kleur gezet. Stenen uit depots en ander teruggevonden stenen worden zo veel mogelijk weer op de oude kadastrale plek, door toedoen van de VVAG in de gevel ingemetseld.

De vereniging deelt haar kennis over het onderwerp graag met geïnteresseerden en hoopt hen hierdoor te fascineren voor deze bijzondere historische ‘stenen documenten’.

Word lid van de VVAG!

Als Vriend ondersteunt u de projecten van Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud, onderzoek en educatie van dit bijzondere stukje Amsterdams erfgoed!

Word lid van de VVAG!

Als Vriend ondersteunt u de projecten van Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud, onderzoek en educatie van dit bijzondere stukje Amsterdams erfgoed!

Word lid van de VVAG!

Als Vriend ondersteunt u de projecten van Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud, onderzoek en educatie van dit bijzondere stukje Amsterdams erfgoed!

HET AmsterdamsE Gevelstenen MUSEUM

Het AGM is een particulier museum, dat gerund door wordt door vrijwilligers en niet afhankelijk is van subsidiegevers. Op vertoon van hun lidmaatschapskaart hebben de Vrienden van Stadsherstel, VVAB en VVAG gratis toegang.

In dit nieuwe museum zijn vrijwel alle zich in de collectie van de VVAG bevindende gevelstenen tentoongesteld. Daarnaast is de boekencollectie en het archief van Onno Boers hier ook opgesteld. In bewerking is een presentatie van alle Amsterdamse Gevelstenen.

BLOG