Ik word lid van de VVAG

6 + 2 =

De vereniging heeft 345 leden (jan. 2021). Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 18,- per jaar. De ledencontributie wordt aangewend om de Amsterdamse gevelstenen die in slechte staat verkeren, te restaureren en ze zo voor de toekomst te behouden. De VVAG houdt 1x per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Adres:

Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen
Bloemgracht 119hs, 1016 KK Amsterdam

vvag@amsterdamsegevelstenen.nl
+31 6 23910161

NL85 INGB 0006 2592 58
t.n.v. VER VAN VRIENDEN VAN AMSTERDAMSE GEVELSTENEN

Laatste Update: mei 2024