Wapensteen van het Raepenhofje

Palmgracht 28, Amsterdam

WAPENSTEEN
RAEPENHOFJE

Palmgracht 28, Amsterdam

Pieter Adriaensz. Raep (1581- 1666) liet op deze plek het Raepenhofje bouwen. In de voorgevel bracht hij zijn familiewapen aan met daaronder 1648, het jaar van stichting. Deze wapensteen meet 61x 47 cm.

De sluitsteen na restauratie in 2023.

Op de sluitsteen van het toegangspoortje is de naam van de stichter verbeeld door een gebeeldhouwde ‘raap’ (dat is een koolsoort). Daarboven staan de letters P en A, de beginletters van zijn voornamen. Jordanezen noemen dit hofje PA- RADIJS, ontstaan door samenvoeging van de twee letters P en A en de afbeelding van de raap, die voor de gelegenheid maar als zijnde een radijs door het leven gaat.

Raep was vierentwintig jaar thesaurier-extraordinaris van de stad, een soort wethouder van Financiën. Ook was hij luitenant (en later kapitein) van een schutterscompagnie en als zodanig door schilder Nicolaes Pickenoy in 1639 in een groepsportret afgebeeld.

In 1765 bestond het hofje uit twaalf woninkjes, allen bewoond door oude, hulpbehoevende vrouwen. Een voorwaarde voor intreding was dat ze protestant waren. De L op de deur – nu nog zichtbaar – gaf aan dat in het huisje een lidmaat van deze kerk woonde. De vrouwen hadden vrij wonen en kregen jaarlijks vijfentwintig manden turf.

Na de dood van Pieter Ardiaensz. Raep nam zijn zuster het beheer van het hofje over en ook nadien is het in de familie gebleven. Tot op de dag van vandaag wordt het hofje beheerd door nazaten van de voormalige regent P.A. Raep.

2008 2020

De wapensteen in 2008 en 2020. Zo snel kunnen de kleuren vervagen!

In 2023 werd de wapen- en sluitsteen onderhanden genomen door Wil Abels en hij heeft een prachtig resultaat neergezet!

Tekst: Onno Boers