Gevelsteen DE TWEE VERGULDE FUYCKEN

Dam 11, Amsterdam

GEVELSTEEN
DE TWEE VERGULDE FUYCKEN

Dam 11, Amsterdam

Deze gevelsteen (formaat 69x 42 cm) is afkomstig uit de achtergevel van een afgebroken pand aan de Warmoesstraat, dat ongeveer op de plek stond waar nu het ‘Monument op de Dam’ staat. Het pand was onderdeel van het bouwblok Vissteeg- Warmoesstraat- Vijgendam en Dam. De bewuste achtergevel met gevelsteen was goed te zien vanaf de toenmalige Vismarkt op de Dam. Of de huisnaam DE TWEE VERGULDE FUYCKEN een associatie had met de Vismarkt of dat deze terug te voeren is op een familienaam Fuyck, moet nog door huisonderzoek duidelijk worden.

Detail van een kaart in 1625 getekend door Florisz van Berckenrode. De gevelsteen is afkomstig uit het huis bij de groene stip. De steen is nu geplaatst in het pand met de roze stip.

De Vijgendam 5- 17 (v.l.n.r.) rond 1910, met links de voormalige Vischsteeg. Hoog in de gevel van het pand rechts van het bord ‘caferestaurant’, is de gevelsteen DE TWEE VERGULDE FUYCKEN te zien. Foto gemaakt door de Gebroeders van Rijkom. © Stadsarchief Amsterdam

Het pand is, samen met nog andere panden in het bouwblok, in 1912 afgebroken ter vergroting van wat nu de Dam is. De gevelsteen kwam daarbij in handen van de aannemer die toen de sloop verrichtte. Na het overlijden van de aannemer, tipte zijn dochter de VVAG dat zij de steen nu in bezit had en of de VVAG de steen wilde overnemen onder voorwaarde dat de steen op de originele plaats terug zou komen. In 2019 is de steen bij de familie opgehaald en daarna gerestaureerd. Jan Hilbers heeft er toen ook de tekststeen bij gehakt.

Doordat er geen bebouwing meer op de originele plaats was, is de steen zo dicht mogelijk bij de kadastraal historische plek geplaats. De meest dichtbij zijnde en ook mogelijkheid biedende plek, bleek in de zijgevel aan de Pijlsteeg van het pand Dam 11, te zijn. Daar is de steen dan ook in oktober 2022 ingemetseld.

Tekst: Jos Otten