Gevelsteen T SMALSCHIP

Bickersgracht 14- 20, Amsterdam

GEVELSTEEN
T SMALSCHIP

Bickersgracht 14- 20, Amsterdam

Deze gevelsteen (formaat 60x 55 cm) met een naar rechts zeilend schip, werd in 2002 gevonden op een veiling. De steen is mogelijk van het jaar van de nieuw- of verbouw van het oorspronkelijke huis op nummer 12, dat niet meer bestaat. De vroegste kwijtschelding is uit 1740. Eigenaars in dat jaar waren de erven van Hendrik Jansz. Kloot, die binnenlandsvaarder was. Hij kocht een erf op Bickerseiland in 1671 van ene Jan Jansz. Ongewassen, smalscheepsman.

De steen is in april 2002 door een particulier verzamelaar aangekocht op een veiling van Sotheby’s. Na bemiddeling door de VVAG, is de steen in augustus 2022 herplaatst op de Bickersgracht.

Een smalschip is een oud type Nederlandse koopvaardij- en binnenvaartzeilschip dat smaller was dan 16 voet 16 duim, oftewel 4,68 meter, waardoor het geschikt was om door de smalle ‘Donkere Sluis’ in Gouda te kunnen varen. Schepen die dat niet konden werden ‘wijdschepen’ genoemd.