Gevelsteen INDE TWE GROENE LESTE

Haquartstraat 17, Amsterdam

GEVELSTEEN
INDE TWE GROENE LESTE

Haquartstraat 17, Amsterdam

De Hacquartstraat in Amsterdam Oud-Zuid is niet echt een plek waar men een vroeg zeventiende-eeuwse gevelsteen zou verwachten. Toch zit daar sinds 1996 een reliëf van twee boven elkaar geplaatste schoenleesten met de tekst INDE TWE GROENE LESTE en de jaartallen 1629 en 1962. Het steentje is afkomstig uit Hoorn van een in 1958 afgebroken pand aan de Grote Havensteeg 14.

Impressie van de Grote Havensteeg in Hoorn. Foto uit 1909.
© Beeldbank Vereniging Oud Hoorn

Op 18 juni 1958 werd door de gemeente Hoorn aan Doeke Veld een sloopvergunning verleend voor de percelen Grote Havensteeg 8, 10, 12 en 14. De voorgevels van deze panden stonden ter plaatse van het huidige ijzeren hek langs het achterterrein van de zogenaamde Waterschapspanden (Grote Oost 2, 4 en 6). In de gepleisterde trapgevel uit 1626 van nummer 14 bevonden zich twee stenen, namelijk de “In de twe groene leste” en de steen “Het bloeiende hart”. In de gevel bevonden zich ook nog twee leeuwenmaskers en twee engelenkopjes. “Het bloeiende hart” is nu nog steeds spoorloos. De relatie van de stenen met het pand aan de Grote Havensteeg is onbekend.

Detail van een foto uit 1962 van het pand van schoenengroothandel Fa. Hoogenbosch aan Amsteldijk 216. Boven de paarse stip is de gevelsteen te zien. © Stadsarchief Amsterdam

In 1961 ontdekte een lezer van het maandblad Amstelodamum dat deze gevelsteen bij een antiquair (ondanks de vermelding op de Monumentenlijst) bij een Amsterdamse antiquair werd aangeboden. Kennelijk zijn de twee leesten toen gekocht door de schoenengroothandel Fa. Hoogenbosch die de gevelsteen in de gevel van hun kantoor/ fabriek, Amsteldijk 216 liet metselen, vandaar het toegevoegde jaartal 1962.

Medio jaren ’80 werd de steen uit de gevel genomen en verdween hij tot 1996 in de opslag. In dat jaar werden de twee Hoornse leesten op het huidige adres ingemetseld. Het gemeentearchief van Hoorn konden we blij maken met deze vondst!

Tekst: Onno Boers